YALIN KALİTE

EĞİTİM |DANIŞMANLIK

EĞİTİM

Uygulama deneyimi olan profesyonel eğitmenlerle bilgiyi uygulamaya dönüştüren eğitim programları

DANIŞMANLIK

Bilgi ve deneyimin faydaya dönüştürüldüğü firmaya özel değişim programları

EĞİTİMLER

Eğitimin Amacı

Otomotiv sektörüne ürün ve hizmet üreten firmaların ihtiyaç duyduğu, IATF 16949 :2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi’ nin kapsamının anlaşılması, firmalarda bu sertifikasyonun sağlanabilmesi, mevcut ise yalınlaştırılıp etkinleştirilmesi için yol haritasının oluşturulması.

Programın İçeriği

 • IATF 16949:2016 Teknik Spesifikasyonunun kapsamının incelenmesi,
 • Firmaların ana ve yardımcı süreçlerinin tanımlanması,
 • Süreçlerin sisteme yönelik gerekliliklerin belirlenmesi,
 • Sistemin kurulması,
 • Sistemin uygulamaya geçirilmesi,
 • Sistem uygunluğunun ölçülmesi,
 • Sistem gerekliliklerinde süreç sorumluluklarının tanımlanması,
 • Sistemin yalınlaştırılması,

Eğitim Süresi: 3 Gün (24 saat)

Eğitim Yöntemi

Kapsam ,uygulamadan örneklemeler yapılarak madde madde incelenir.Katılımcıların mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki farkı anlamasına yardımcı olacak uygulamalar yapılacaktır.Eğitim etkinliğinin anlaşılabilmesi için karşılıklı soru cevap tekniği ile öğrenilenleri pekiştirmek şeklinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli  Ön Bilgiler

Katılımcıların ISO 9001:2015 Standardı ve otomotiv kalite uygulamalarını hakkında ön bilgi sahibi olmaları eğitim etkinliğini arttırabilir.

Katılımcılar

IATF 16949:2016 sisteminin yürürlüğe konulmasında ve firma içi IATF 16949 :2016 denetimlerinde görev alacak personel, üretim, lojistik, satınalma, bakım, kalite ,planlama, proje-metod süreçlerinde her seviyede görev alan çalışanlar katılabilirler

Eğitimin Amacı

Otomotiv sektörüne ürün ve hizmet üreten firmaların ihtiyaç duyduğu, IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi’ ni uygulayan veya uygulama hazırlığı içinde olan firmaların sistem iç denetçi adaylarını etkin denetim yapabilecek bilgi seviyesine ulaştırmak.

Programın İçeriği

 • IATF 16949:2016 Teknik Spesifikasyonunun kapsamının incelenmesi
 • Firmaların ana ve yardımcı süreçlerinin tanımlanması
 • İç denetçi davranış tarzı bilgilendirmesi
 • Denetim Planlaması ve duyurusunun yapılması
 • Süreç denetimi yaklaşımının anlaşılması
 • Denetim gerçekleştirme,
 • Raporlama ve uygunsuzlukların kapatılması yönetimi

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Eğitim Yöntemi

Uygulamadan gerçek örneklemeler yapılarak sistem maddeleri incelenir.Sistem gerekliliklerinin sahada sorgulanması tekniği anlatılır,gerçek uygulama örneği ile bir egzersiz gerçekleştirilir.Eğitim etkinliğinin anlaşılabilmesi için karşılıklı soru cevap tekniği ile öğrenilenleri pekiştirmek şeklinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli  Ön Bilgiler

Katılımcıların IATF 16949:2016  Standardı ve Otomotiv Kalite Uygulamalarını hakkında ön bilgi sahibi olmaları eğitim etkinliğini arttırabilir.

Katılımcılar

IATF 16949:2016  sisteminin yürürlüğe konulmasında ve firma içi IATF 16949:2016  denetimlerinde görev alacak personel, üretim, lojistik, satınalma, bakım, kalite ,planlama, proje-metod süreçlerinde her seviyede görev alan çalışanlar katılabilirler.

Eğitimin Amacı


Endüstrileşme ile birlikte gelen çevre kirliliği sorunlarının tesis içinde sistematik bir yaklaşımla kontrol altına alınmasını amaçlayan ISO 14001 :2015 Çevre Yönetim Sisteminin kapsamının anlaşılmasını sağlamak.Uygulama için pratik yöntemler tanımlamak sertifikasyon için yol haritası çıkarmak.

 

 
Eğitimin İçeriği

 

 • Çevre kirliliğinin ülkemizdeki ve dünyadaki boyutları hakkında bilgi verilmesi
 • ISO 14001 :2015 standart maddelerinin incelenmesi
 • Firma süreçleri ile standart maddeleri arasındaki ilişkinin kurulması
 • Sistem uygunluğunun ölçülmesi
 • Atık yönetiminin ana hedef ve yöntemlerinin anlatılması
 • Konu ile ilgili yasal mevzuatın kullanımının anlatılması
 • Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için izlenecek yolların aktarılması
 • Sistem denetimlerinin planlanması ve uygulanması teknikleri
 • Uygulamadan gerçek örnekler ile konunun pekiştirilmesi
 • Soru cevap etkileşimi ile odaklanma ve farkındalığın arttırılması

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin değişik sektörlerde uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır.


Gerekli  Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi gerekmektedir.

Katılımcılar

Çevre Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre düzenlemek için çalışma yapan firmaların ilgili  çalışanları katılabilirler.

Eğitimin Amacı

Ürün ve hizmet üreten firmaların ihtiyaç duyduğu, ISO 14001:2015  Kalite Yönetim Sistemi’ ni uygulayan veya uygulama hazırlığı içinde olan firmaların sistem iç denetçi adaylarını etkin denetim yapabilecek bilgi seviyesine ulaştırmak.


Programın İçeriği

 • ISO 14001:2015 standart kapsamının incelenmesi
 • Firmaların ana ve yardımcı süreçlerinin tanımlanması
 • İç denetçi davranış tarzı bilgilendirmesi
 • Denetim Planlaması ve duyurusunun yapılması
 • Süreç denetimi yaklaşımının anlaşılması
 • Denetim gerçekleştirme,
 • Raporlama ve uygunsuzlukların kapatılması yönetimi


Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Eğitim Yöntemi

Uygulamadan gerçek örneklemeler yapılarak sistem maddeleri incelenecek. Sistem gerekliliklerinin sahada sorgulanması tekniği anlatılacak, gerçek uygulama örneği ile bir egzersiz gerçekleştirilecek. Eğitim etkinliğinin anlaşılabilmesi için karşılıklı soru cevap tekniği ile öğrenilenleri pekiştirmek şeklinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli  Ön Bilgiler

Katılımcıların ISO 14001:2015 Standardı hakkında ön bilgi sahibi olmaları eğitim etkinliğini arttırabilir.

Katılımcılar

ISO 14001:2015 sisteminin yürürlüğe konulmasında ve firma içi ISO 14001:2015 denetimlerinde görev alacak personel, üretim,l ojistik, satınalma, bakım, kalite ,planlama, proje-metod süreçlerinde her seviyede görev alan çalışanlar katılabilirler.

Eğitimin Amacı :

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerinin tanıtılması, sistemin kuruluştaki her bir süreç için gerekliliklerinin anlaşılması,sistemin kurulması veya mevcut sistemin iyileştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi


Eğitimin İçeriği: 

 • Standart maddelerinin gözden geçirilmesi
 • Firma süreçlerinin belirlenmesi
 • Süreçlerin karşılaması gereken gerekliliklerin açıklanması
 • Dokümantasyon yöntemlerinin tanıtımı
 • El kitabı, prosedür, talimat, form oluşturma yöntemleri
 • Güncel bir sistemin örnek olarak paylaşımı
 • Sistem uygunluğunun ölçümlenmesi
 • İç ve dış denetimler için önemli kriterlerin tanımlanması
 • Sistem etkinliğinin artırılması teknikleri

 

Eğitim Süresi:2 gün (16 saat)

Eğitim Yöntemi:

Katılımcıların sistem maddelerinin pratikteki karşılıklarını doğru algılamasını sağlayacak güncel uygulama örnekleri ile konunun aktarılması.Soru –cevap yöntemi ile etkinliğin arttırılması tekniği uygulanacaktır.

Gerekli Ön Bilgiler 

Herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

 Katılımcılar 

Sistem sertifikasyonunun gerçekleştirilmesinden veya gelişmesinden sorumlu kalite, proje, üretim, lojistik, bakım, kalıphane çalışanları katılabilirler .Gerekli durumlarda mavi ve beyaz yaka çalışanlar için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Eğitimin Amacı

Ürün ve hizmet üreten firmaların ihtiyaç duyduğu, ISO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistemi’ ni uygulayan veya uygulama hazırlığı içinde olan firmaların sistem iç denetçi adaylarını etkin denetim yapabilecek bilgi seviyesine ulaştırmak.

Programın İçeriği

 • ISO 9001:2015standart kapsamının incelenmesi
 • Firmaların ana ve yardımcı süreçlerinin tanımlanması
 • İç denetçi davranış tarzı bilgilendirmesi
 • Denetim Planlaması ve duyurusunun yapılması
 • Süreç denetimi yaklaşımının anlaşılması
 • Denetim gerçekleştirme,
 • Raporlama ve uygunsuzlukların kapatılması yönetimi

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Eğitim Yöntemi

Uygulamadan gerçek örneklemeler yapılarak sistem maddeleri incelenecek. Sistem gerekliliklerinin sahada sorgulanması tekniği anlatılacak, gerçek uygulama örneği ile bir egzersiz gerçekleştirilecek. Eğitim etkinliğinin anlaşılabilmesi için karşılıklı soru cevap tekniği ile öğrenilenleri pekiştirmek şeklinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli  Ön Bilgiler

Katılımcıların ISO 9001:2015 Standardı hakkında ön bilgi sahibi olmaları eğitim etkinliğini arttırabilir.

Katılımcılar

ISO 9001:2015 sisteminin yürürlüğe konulmasında ve firma içi ISO 9001:2015 denetimlerinde görev alacak personel, üretim,l ojistik, satınalma, bakım, kalite ,planlama, proje-metod süreçlerinde her seviyede görev alan çalışanlar katılabilirler.

ISO 45001:2018  ISG TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı :

ISO 45001:2018 Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerinin tanıtılması, sistemin kuruluştaki her bir süreç için gerekliliklerinin anlaşılması,sistemin kurulması veya mevcut sistemin iyileştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi

Eğitimin İçeriği: 

 • Standart maddelerinin gözden geçirilmesi
 • Firma süreçlerinin belirlenmesi
 • Süreçlerin karşılaması gereken gerekliliklerin açıklanması
 • Dokümantasyon yöntemlerinin tanıtımı
 • El kitabı, prosedür, talimat, form oluşturma yöntemleri
 • Güncel bir sistemin örnek olarak paylaşımı
 • Sistem uygunluğunun ölçümlenmesi
 • İç ve dış denetimler için önemli kriterlerin tanımlanması
 • Sistem etkinliğinin artırılması teknikleri

Eğitim Süresi:2 gün (16 saat)

Eğitim Yöntemi:

Katılımcıların sistem maddelerinin pratikteki karşılıklarını doğru algılamasını sağlayacak güncel uygulama örnekleri ile konunun aktarılması.Soru –cevap yöntemi ile etkinliğin arttırılması tekniği uygulanacaktır.

Gerekli Ön Bilgiler 

Herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

 Katılımcılar 

Sistem sertifikasyonunun gerçekleştirilmesinden veya gelişmesinden sorumlu kalite, proje, üretim, lojistik, bakım, kalıphane çalışanları katılabilirler .Gerekli durumlarda mavi ve beyaz yaka çalışanlar için ayrı ayrı düzenlenebilir.

 

Eğitimin Amacı 

Katılımcıların endüstriyel süreçlerde problem tespiti konusunda farkındalık ve konsantrasyon seviyelerini yükseltmek, problemin tanımlanmasından ,çözümlerin uygulanması aşamasına kadar problem çözme işlemini tanımlı bir sistematik içinde gerçekleştirmelerini sağlamak.

Program İçeriği

 • Endüstriyel ortamlarda problem kavramının karşılığının anlaşılması
 • Problem teşhis yöntemleri
 • Problemin boyutlarının ölçülmesi teknikleri
 • Kök neden analizinin yapılması
 • Ekip çalışması teknikleri
 • Problemi yeniden oluşturabilme teknikleri
 • Çözümler geliştirme ve en etkin çözümü seçme çalışmaları
 • Önerilen çözümün doğrulanması
 • Otomotiv sektöründe özel uygulamalar
 • Global 8D aşamaların tanıtımı ve incelenmesi
 • Hata veri tabanlarının oluşturulması
 • Bulunan ve çözülen hataların sistem dokümantasyonunda yaygınlaştırılması

Eğitim Süresi: 1 gün (8 saat)

Eğitim Yöntemi

Katılımcılara teknik ile ilgili teorik bilginin verilmesi, uygulamada görülen ve çözülmüş örneklerle konunun realize edilmesi,katılımcıların öne sürdükleri bir problemin takım olarak çözülme çalışmasının yapılması

Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitim herhangi bir ön bilgi gerektirmez.

Katılımcılar

Üretim-Bakım-Lojistik-Kalite-Mühendislik-Tedarik Zinciri yönetimi faaliyetlerinde bulunan her seviyede çalışanın katılımı mümkündür. Gerekli görüldüğünde mavi ve beyaz yaka personele bir arada olabileceği gibi ayrı ayrı olarak da düzenlenebilir.

Eğitimin Amacı

FMEA çalışması üretim ve hizmet sektöründe, tasarımlanan ürün veya proseslerle ilgili olası problemleri tespit etmek ve sebeplerini ortadan kaldırmak için kullanılan en etkili önleyici araçtır. Eğitimin amacı bu aracın sistematik fonksiyonlarını ve pratik kullanımını katılımcılara aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • FMEA nedir,hangi konularda,kimler kullanmalıdır
 • FMEA çalışma takımının oluşturulması
 • Deneyim ve firma kültürünün çalışmaya katılması
 • Ürün,proses gözlem teknikleri
 • FMEA çalışması sistematiğinin anlatılması
 • Örnek FMEA sayfası unsurlarının açıklanması
 • FMEA puanlama tekniklerinin anlaşılması
 • Müşteri isteklerinin çalışmaya katılması
 • FMEA girdi ve çıktılarının belirlenmesi
 • FMEA çalışmasının tüm sistem içindeki yeri ve konumunun algılanması
 • FMEA güncelleme gerekliliklerinin izah edilmesi
 • Örnek bir uygulama yapılması


Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)

Eğitim Yöntemi

Eğitim, ilgili yöntem bilgisinin verilmesi, güncel ve kolay algılanabilen problem örnekleri ile FMEA tekniği arasındaki bağın algılanmasının sağlanması, problemlere karşı hassasiyet ve proaktif yaklaşım kültürünün oluşturulması için görsel örnek çalışmaları yapılması şeklinde gerçekleştirilir.

Gerekli Ön Bilgiler


Eğitime katılım için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir. Ancak hem eğitimin hem de FMEA çalışmalarının daha etkili olabilmesi açısından, katılımcıların grup çalışması ve problem çözme teknikleri konularında eğitim almış olmaları yararlı olacaktır.

Katılımcılar

Ürün ve/veya proses tasarımı aşamalarında rol oynayabilecek tüm firma personeli.

Eğitimin Amacı

Sunulması amaçlanan yeni bir ürünün müşteri talebinden numune sunumuna kadar olan dönemin yönetilmesi ve dokümante edilmesini amaçlayan APQP ve PPAP uygulamalarının amaç ve kapsamının katılımcılara aktarılması.


Eğitimin İçeriği 

 • İleri Ürün Kalite Planlamasının amacı ve hedefi
 • Çalışma takımının oluşturulması
 • APQP de kullanılan çalışma formatlarının örneklenmesi
 • Parça Onay Prosesi amaç ve kapsamının anlatılması
 • PPAP kapsamının mevcut otomotiv ana sanayilerinden örnekler ile açıklanması
 • Çalışmaların dokümantasyonun oluşturulması
 • PPAP dosyası bileşenlerinin örneklerle anlatılması
 • Firma süreçlerinde APQP kilit noktalarının belirlenmesi
 • APQP ve PPAP uygulama etkinliklerinin ölçülmesi
 • Gözden geçirme toplantısı yöntemleri
 • Bilgi paylaşımında otomasyon örneklerinin tanıtımı

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Eğitim Yöntemi

Ürün Kalite Planlama süreci ile ilgili teorik bilgiler ve ürünün onaylanması için gerekenler örnekleriyle aktarılacaktır.


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur.

Katılımcılar

Yeni ürün kavramının gelişmesinden seri üretime kadar olan süreçlerin uygulanmasında ve geliştirilmesinde rol alabilecek kalite, proje, üretim, lojistik, bakım, kalıphane çalışanları katılabilirler.

Eğitimin Amacı

Proses (süreç) verimliliğin artırılması, problemlerin tespiti, maliyetlerin hesaplanması ve iyileştirici faaliyetlerin yapılabilmesi için doğru verilerin toplanması ve bunların istatistik teknikler kullanılarak anlamlı hale getirilmesi, proses varyasyonun değerlendirilmesi metodunun açıklanması.

Programın İçeriği

 • İPK`nın tanımı ve temel prensipleri
 • Değişkenlik kavramı ve değişkenliğin göstergeleri,
 • Dağılım ve temel istatistiksel kavramlar,
 • Veri toplama ve analiz teknikleri,
 • Veri toplama formları,
 • Histogramlar
 • Dağılma diyagramı,
 • Değişken kontrol çizelgeleri,
 • Nitelik kontrol çizelgeleri,
 • Proses yeterlilik analizi ve indeksleri,
 • Prosesler için uygun kontrol çizelgesi seçimi
 • İPK uygulamalarında karşılaşılabilecek güçlükler ve öneriler


Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)


Eğitim Yöntemi 

Temel istatistik bilgilerin anlaşılır seviyede sunulması, pratik uygulamalarla yöntemin faydaları konusunda farkındalık oluşturulması, örnek uygulama sunumları.

Gerekli  Ön Bilgiler


Katılımcıların temel istatistik kavram ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları eğitim etkinliğini arttırır.

Katılımcılar

İşletmelerde kalite,üretim bölümlerinden her seviyede çalışanlar,veri giriş ve analizinden sorumlu çalışanlar,konuya ilgi duyan teknik elemanlar.

Eğitimin Amacı

 MSA Eğitimi, proseslerde ölçüm cihazları ile gerçekleştirilen ölçümlerin ne kadar doğru olduğunun analizi ve ölçüm sisteminin yeterliliğinin istatistiksel teknikler ile ortaya çıkarılmasını amaçlayan sistemi açıklamak için kullanılan tekniği açıklamaktır. Endüstride kullanılan ölçüm sistemleri için, ölçüm sisteminin kalitesine değer biçmek için izlenecek yöntemin seçimi ve uygulanması.

Programın İçeriği

 • MSA tanım ve açıklamalar
 • Nicelikler İçin MSA;
 • Bir proses olarak ölçme sistemi
 • Ölçme hatalarının bileşenleri
 • Ölçüm cihazı doğruluğu – Ölçüm cihazı kararlılığı – Ölçüm cihazı doğrusallığı
 • Ölçüm cihazı tekrarlanabilirliği – Ölçüm cihaz tekrar yapabilirliği
 • Ölçüm cihaz R&R çalışması-pratik çalışma
 • Nitelikler için MSA,

Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)

Eğitim Yöntemi

Analiz yönteminin pratik anlatımı, örnek uygulama ve grup çalışması ile pekiştirme.

Gerekli  Ön Bilgiler

Katılımcıların daha önce SPC eğitimi almış olmaları eğitim etkinliğini arttırır.

Katılımcılar

Firmaların, ölçüm ve test laboratuvarı yönetici ve çalışanları, proje, kalite mühendisleri, konuya  ilgi duyan her kademeden  çalışanlar katılabilirler.

Eğitimin Amacı

Eğitim, katılımcıların sürekli iyileştirme anlayışını kazanmasını, çalışma ortamındaki iyileştirme fırsatlarını görebilmesini ve bunları sistematik bir yöntem ile uygulamaya geçirme yeteneği kazanmasını amaçlar


Programın İçeriği

 • Sürekli İyileştirme Nedir,
 • KAIZEN nedir,
 • Bakış açısının değiştirilmesi
 • Kaizen metodları,
 • Kaizen formatları
 • Kaizen raporlama teknikleri
 • Kaizen uygulamasının yaygınlaştırılması yöntemleri

Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)

Eğitim Yöntemi

Çalışanların bakış açısını genişletmelerine yönelik örneklerle, bu yöntemin uygulamaya konması teknikleri katılımcılara aktarılır.

Gerekli  Ön Bilgiler

Problem Çözme Yöntemleri hakkında önbilgi eğitim etkinliğini arttırır.

Katılımcılar

Konu ile ilgili aktif görev sahibi ve ilgi duyan her seviyeden çalışan katılabilir.

Eğitimin Amacı

Yalın Üretim ve Toplam Üretken Bakım metodlarının temel bileşenlerinden oluşan 5S metodunun temelleri hakkında bilgi vermek, katılımcıları metodu kendi firmalarında uygulamaya geçirebilecek seviyeye ulaştırmak.

Programın İçeriği

 • 5S kapsamı
 • 5S adımları
 • 5S denetim teknikleri
 • 5S etkinlik değerlendirmesi
 • Sürekli iyileştirme metodları ile bağlantısı
 • Uygulama Örneklerinin Paylaşılması

Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)

 Eğitim Yöntemi

Analiz yönteminin pratik anlatımı, örnek uygulama ve grup çalışması ile pekiştirme.

Gerekli  Ön Bilgiler

Katılımcıların bir önbilgiye ihtiyaçları yoktur.

Katılımcılar

Konu ile ilgili aktif görev sahibi ve ilgi duyan her kademeden çalışan katılabilir.

Accordion Content

Eğitimin Amacı :

Toplam Üretken Bakım konusunun katılımcılar tarafından algılanması, uygulanması aşamalarının tanımlanması, katılımcıların eğitim sonrasında bu metodu işletmelerinde uygulayabilir hale gelmesinin sağlanması.


Eğitimin İçeriği: 

 • Toplam Üretken Bakımı kavramının izahı,
 • Uygulama organizasyonunun oluşturulması,
 • Gerekli iç eğitimlerin planlanması,
 • Gerekli sistem dokümantasyonunun oluşturulması,
 • 5S hakkında bilgilendirme,
 • Görsel Fabrika hakkında bilgilendirme,
 • Otonom Bakım konusunda bilgilendirme,
 • Kaizen konusunda bilgilendirme
 • TPM etkinlik parametrelerinin ve hedeflerinin tespiti

Eğitim Süresi:2 gün (16 saat)

Eğitim Yöntemi:

Konu uygulamadan güncel ve teknolojik bilgilerle görsel medya imkanları kullanılarak katılımcılara aktarılır.Uygulama deneyiminden gelen bilgiler katılımcılara aktarılır.Gerekli dökümantasyon örnekleri katılımcıların kullanımına sunulur

Gerekli Ön Bilgiler 

Herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

 Katılımcılar 

TPM projesinin gerçekleştirilmesinden veya gelişmesinden sorumlu kalite, proje, üretim, bakım, kalıphane çalışanları katılabilirler .Gerekli durumlarda mavi ve beyaz yaka çalışanlar için ayrı ayrı düzenlenebilir.

DANIŞMANLIK

Ortak Kalite Güvence Birimi yapısal olarak kalite bölümü istihdam etme aşamasında olmayan veya üst seviye deneyim sahibi bir ekibin hizmetini almayı tercih eden firmalara destek sağlar.

Birim çalışanları, yaygın tüm kalite yönetim sistemleri konusunda uygulama deneyimine sahiptir.

Müşterilerinizin erişiminize sunacağı  müşteri özel isteklerine ve portal yönetimlerine hakimdir.

OKGB şemsiyesi altında üstün ve profesyonel hizmeti olabilecek en düşük maliyetle almış olursunuz.

Kalite bölümü giderleriniz sabit maliyetleriniz içinde minimize edilmiş olur.

Yaygın sektörel deneyim sayesinde firmanız için uygun en iyi uygulamaları firma içinde kurar ve yürütür.

Hizmet dönemsel ziyaret ile sınırlı kalmaz, firma ömrü boyunca süren bir işbirliği haline gelir.

Firmanız desteğimizle bilinçli ve istikrarlı bir büyüme sürecine girer.

Firma bilgileriniz özel gizlilik sözleşmesi ile teminat altına alınır.

Firmanın sektörel ihtiyaçlarına göre gereken kalite sistem sertifikasyonlarının fiyatlandırılması organize edilmesi ve gerçekleşmesi sağlanır.

Uzmanlık alanlarımız;

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

 TS ISO 17025 Laboratuvar Yeterliliği

Denetimler kurulu ve planlı faaliyetlerin amaçlarına uygunluklarının ve yeterliliklerinin gözden geçirilmesi çalışmalarıdır. Bağımsız ve objektif yapılmaları etkinliklerini arttırır. Denetçi kalifikasyonu çalışmanın amacına ulaşmasında en önemli etkendir. Yönetim sistemleri içinde ihtiyaç duyulabilecek tüm denetimler konusunda yetkin çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilir.

Sistem İç Denetimleri

Firmanın kendi iç denetimleri uygun sıklıklarda bağımsız ve objektif olarak gerçekleştirilip gerekli aksiyonlar üst yönetime raporlanır.

Proses Denetimleri

Hizmet verilen ana sanayi standartlarına göre proses denetimleri planlanır , gerçekleştirilir ve üst yönetime raporlanır.

Ürün Denetimleri

Müşteri özel istekleri de dikkate alınmak suretiyle ürün denetimleri planlanır, gerçekleştirilir ve üst yönetime rapor edilir.

Hizmet verilen otomotiv ana sanayinin formatlarında denetimler gerçekleştirilir.

Sevkiyat Denetimleri

Müşteri özel isteklerine uygun sevkiyat denetimleri planlanır, gerçekleştirilir ve üst yönetime raporlanır.

Tedarikçi Denetimleri

Firmanın ürün ve hizmet aldığı tedarikçilerinin denetimleri istenen aralıklarda gerçekleştirilip raporlanır.

PPAP yeni devreye alınan bir ürünün sicil dosyası niteliğindedir. Faaliyetlerin sonuçlarını güvenilirliği için gerekli tüm çalışmaların yapıldığına dair kayıtlarda oluşur. İlgili ürünün kapasite, kalite, ölçüsel ve fonksiyonel uygunluğunun ispatlandığı veriler içerir ve ürün yaşam süresince güncellenir.

Ana sanayi veya alt tedarikçilere sunulan ürünlerin onay aşamasında gerekli PPAP süreci takip edilir, numune sunum ve onayları gerçekleştirilir.

Firmaya temin edilen ürünler için gelen PPAP dosyaları incelenip onaylanır.

Tüm yeni proje süreçleri deneyimli mühendislerle SOP sürecine kadar yürütülür

Etkinliğini ve sonuçlarını ölçemediğimiz süreçlere hedef koymak, yönlendirmek, olumsuz yönde gidişleri fark etmek ve engellemek mümkün olamaz. Endüstriyel süreçler sayılarla yönetilir.

Ne kadar hızlı ve doğru veri toplayabilirseniz o kadar kolay ve doğru kararlar verirsiniz.

Firma içinde süreç yönetimi etkinliğini artırıcı veri toplama yöntem ve teknolojileri uygulamak suretiyle veri toplama ve analiz işlerinde güvenilir sonuçlar elde edilir. Cihaz seçim, kurulum ve işletme süreçlerine destek verilir.

Firma faaliyet alanına ve ürüne yönelik Araştırma ve Geliştirme destekleri, yatırım ve ihracat destekleri hakkında güncel bilgiler izlenip üst yönetime raporlanır.

Firmanın gerek duyacağı patent ihtiyaçları için gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Firma ürünleri ile ilgili ölçüm ve test yeteneklerinin artırılmasına yönelik ölçüm ve test laboratuvarlarının oluşturulmasında makine, cihaz seçimi ve alımı konusunda destek verilir.

Firma ürünlerinin gerek duyduğu onay testleri için yurt içi ve yurt dışı uygun maliyetli test imkanları araştırılır ve gerçekleştirilmesi sağlanır.

Firma pazar payını artırmaya yönelik sektörel yurt içi ve yurt dışı fuar faaliyetleri takip edilir.

Firma hazırlıkları gerçekleştirilip katılımı sağlanır.

Firmanın hedef sektör ve coğrafyalarda tanıtımının yapılması sağlanır.