YALIN KALİTE

EĞİTİM |DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Ortak Kalite Güvence Birimi yapısal olarak kalite bölümü istihdam etme aşamasında olmayan veya üst seviye deneyim sahibi bir ekibin hizmetini almayı tercih eden firmalara destek sağlar.

Birim çalışanları, yaygın tüm kalite yönetim sistemleri konusunda uygulama deneyimine sahiptir.

Müşterilerinizin erişiminize sunacağı  müşteri özel isteklerine ve portal yönetimlerine hakimdir.

OKGB şemsiyesi altında üstün ve profesyonel hizmeti olabilecek en düşük maliyetle almış olursunuz.

Kalite bölümü giderleriniz sabit maliyetleriniz içinde minimize edilmiş olur.

Yaygın sektörel deneyim sayesinde firmanız için uygun en iyi uygulamaları firma içinde kurar ve yürütür.

Hizmet dönemsel ziyaret ile sınırlı kalmaz, firma ömrü boyunca süren bir işbirliği haline gelir.

Firmanız desteğimizle bilinçli ve istikrarlı bir büyüme sürecine girer.

Firma bilgileriniz özel gizlilik sözleşmesi ile teminat altına alınır.

Firmanın sektörel ihtiyaçlarına göre gereken kalite sistem sertifikasyonlarının fiyatlandırılması organize edilmesi ve gerçekleşmesi sağlanır.

Uzmanlık alanlarımız;

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

 TS ISO 17025 Laboratuvar Yeterliliği

Denetimler kurulu ve planlı faaliyetlerin amaçlarına uygunluklarının ve yeterliliklerinin gözden geçirilmesi çalışmalarıdır. Bağımsız ve objektif yapılmaları etkinliklerini arttırır. Denetçi kalifikasyonu çalışmanın amacına ulaşmasında en önemli etkendir. Yönetim sistemleri içinde ihtiyaç duyulabilecek tüm denetimler konusunda yetkin çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilir.

Sistem İç Denetimleri

Firmanın kendi iç denetimleri uygun sıklıklarda bağımsız ve objektif olarak gerçekleştirilip gerekli aksiyonlar üst yönetime raporlanır.

Proses Denetimleri

Hizmet verilen ana sanayi standartlarına göre proses denetimleri planlanır , gerçekleştirilir ve üst yönetime raporlanır.

Ürün Denetimleri

Müşteri özel istekleri de dikkate alınmak suretiyle ürün denetimleri planlanır, gerçekleştirilir ve üst yönetime rapor edilir.

Hizmet verilen otomotiv ana sanayinin formatlarında denetimler gerçekleştirilir.

Sevkiyat Denetimleri

Müşteri özel isteklerine uygun sevkiyat denetimleri planlanır, gerçekleştirilir ve üst yönetime raporlanır.

Tedarikçi Denetimleri

Firmanın ürün ve hizmet aldığı tedarikçilerinin denetimleri istenen aralıklarda gerçekleştirilip raporlanır.

PPAP yeni devreye alınan bir ürünün sicil dosyası niteliğindedir. Faaliyetlerin sonuçlarını güvenilirliği için gerekli tüm çalışmaların yapıldığına dair kayıtlarda oluşur. İlgili ürünün kapasite, kalite, ölçüsel ve fonksiyonel uygunluğunun ispatlandığı veriler içerir ve ürün yaşam süresince güncellenir.

Ana sanayi veya alt tedarikçilere sunulan ürünlerin onay aşamasında gerekli PPAP süreci takip edilir, numune sunum ve onayları gerçekleştirilir.

Firmaya temin edilen ürünler için gelen PPAP dosyaları incelenip onaylanır.

Tüm yeni proje süreçleri deneyimli mühendislerle SOP sürecine kadar yürütülür

Etkinliğini ve sonuçlarını ölçemediğimiz süreçlere hedef koymak, yönlendirmek, olumsuz yönde gidişleri fark etmek ve engellemek mümkün olamaz. Endüstriyel süreçler sayılarla yönetilir.

Ne kadar hızlı ve doğru veri toplayabilirseniz o kadar kolay ve doğru kararlar verirsiniz.

Firma içinde süreç yönetimi etkinliğini artırıcı veri toplama yöntem ve teknolojileri uygulamak suretiyle veri toplama ve analiz işlerinde güvenilir sonuçlar elde edilir. Cihaz seçim, kurulum ve işletme süreçlerine destek verilir.

Firma faaliyet alanına ve ürüne yönelik Araştırma ve Geliştirme destekleri, yatırım ve ihracat destekleri hakkında güncel bilgiler izlenip üst yönetime raporlanır.

Firmanın gerek duyacağı patent ihtiyaçları için gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Firma ürünleri ile ilgili ölçüm ve test yeteneklerinin artırılmasına yönelik ölçüm ve test laboratuvarlarının oluşturulmasında makine, cihaz seçimi ve alımı konusunda destek verilir.

Firma ürünlerinin gerek duyduğu onay testleri için yurt içi ve yurt dışı uygun maliyetli test imkanları araştırılır ve gerçekleştirilmesi sağlanır.

Firma pazar payını artırmaya yönelik sektörel yurt içi ve yurt dışı fuar faaliyetleri takip edilir.

Firma hazırlıkları gerçekleştirilip katılımı sağlanır.

Firmanın hedef sektör ve coğrafyalarda tanıtımının yapılması sağlanır.

İLETİŞİM FORMU